HISTORIA WSPÓLNOTY


Jesienią 2006 roku, dzięki Opatrzności Bożej, kilka osób spotkało się przy Sanktuarium Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu, aby modlić się i prosić Boga o wskazanie drogi do tworzenia się wspólnoty, która była pragnieniem naszych serc. Całą sprawę zawierzyliśmy Maryi Niepokalanej. Pomocą w realizacji tego pragnienia była gotowość przyjęcia nas przez Siostry Służebniczki Maryi. Wspólnota zawiązała się przy Siostrach i wpisała się w życie Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego. Od początku spotykaliśmy się na modlitwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, uwielbiając Boga i trwając w adoracyjnej ciszy, słuchając Słowa Bożego… Przez ten czas wiele osób zetknęło się ze Wspólnotą. Niektórzy zatrzymywali się w niej na chwilę, a niektórzy związali z nią swoją drogę życia. Wspólnota miała też kilku duszpasterzy. Aktualnym jest ks. Adam Sczaniecki.

 

CHARYZMAT WSPÓLNOTY

 
logoUwielbianie Boga przez modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, wspólną Eucharystię, śpiew, pisanie ikon, a także przez uczestnictwo w rekolekcjach i osobistą formację. Uczymy się we wszystkim, co nas spotyka - wielbić Pana, tak jak Maryja, dlatego Wspólnota przyjęła nazwę "Magnificat".Bł. Edmund Bojanowski, jako patron osób świeckich, a także naszej Wspólnoty, jest dla nas nieustanną inspiracją i pomocą do tego, by na jego wzór odkrywać dziś nasze miejsce i powołanie w Kościele. Jego oddanie się Bogu poprzez Niepokalaną w służbie drugiemu człowiekowi, zachęca także nas do miłości, prostoty oraz posłuszeństwa Bogu i Kościołowi w naszej chrześcijańskiej codzienności. Staramy się żyć według Ewangelii w naszych rodzinach, a także służyć bliźnim poprzez wzajemną pomoc w różnych sytuacjach życiowych. Wyraża to nasze hasło: "Służyć z miłością w prostocie"

Magnificat organizuje rekolekcje tematyczne w Centrum Duchowości bł. Edmunda, przygotowuje w Sanktuarium czuwanie modlitewne w wigilię Zesłania Ducha Świętego, prowadzi modlitwę uwielbienia, posługuje modlitwa wstawienniczą…

Logo Wspólnoty  Litera M niosąca kwiat róży, wsparta na słowie Magnificat, wpisana w Krzyż i otoczona trzema gwiazdami: zrodzeni przez Jezusa w łonie Maryi trwamy pod Krzyżem, jako Jej duchowe dzieci. Wraz ze św. Janem Ewangelistą pragniemy, by Maryja jako Róża Duchowna i Oblubienica Ducha Świętego kształtowała nas wskazując drogę Magnificat - uwielbienia Boga w codzienności życia. Trzy gwiazdy będące znakiem Dziewictwa Maryi są pieczęcią naszego umiłowania Kościoła - Mistycznego Ciała Jezusa. 
 
 

Przymierze wspólnoty magnificat

© 2023 Your Company. All Rights Reserved. Designed By DMPK MEDIA