IKONY NASZEJ WSPÓLNOTY

DUCHOWOŚĆ NASZEJ WSPÓLNOTY WYPISANA JEST W TRZECH IKONACH

Matka Boża - Łaski Pełna

Cały kult ikony rodzi się z tajemnicy Wcielenia Boga i na niej się opiera. Wcielenie – to Matka i Syn. Ikony Bogurodzicy są świadkami tego misterium. Duch Święty rozsławił Ją zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie chrześcijaństwa, by Kościół czcił Maryję jako Całą Świętą.

Maryja kontempluje Boga w Sobie a także w modlącym się jako, że i on jest obrazem Boga" i Bóg w nim mieszka. Lewa dłoń Matki Bożej wskazuje Jej serce – miejsce spotkania z Bogiem. Maryja zasłuchana w Słowo unosi prawą dłoń na znak uwielbienia. Gest ten jednocześnie otwiera Jej duszę na przyjęcie Ducha Świętego i wszystkich Jego darów. Matka Boża jest Tą, z którą Apostołowie wyczekują w Wieczerniku spełnienia się obietnicy Jezusa Chrystusa. Trwając blisko Matki Bożej człowiek najkrótszą drogą dojdzie poznania Woli Bożej a przez jej wierne wypełnienie do osobistej świętości. Bóg jest Miłością. Matka Boża jako rodząca Jezusa jest źródłem Miłości. Maryja rodzi Słowo i słucha Słowa.
Ona pragnie dzielić się z człowiekiem Słowem każdego dnia. Jako Matka Kościoła jest Domem Jezusa, domem każdego, dla którego Jezus umarł na Krzyżu, domem każdego, który pełni Wolę Ojca.

Na ikonie Maryję otula maforion (szal) zakrywający jasnoniebieską sukienkę symbolizującą Jej świętość i czystość. Siedem zakładek na sukience przypominają o siedmiu boleściach Matki Bożej. Brązowy odcień maforionu mówi nam o pokorze a także o ziemskim życiu Matki Jezusa. Gwiazdy nad czołem i na obu ramionach są pieczęcią Ducha Świętego zapewniającą o zachowanej czystości: przy niepokalanym poczęciu, zwiastowaniu i narodzinach Jezusa. Maryja przedstawiona na tle płomiennego kwadratu symbolizującego Pismo Święte i czterech Ewangelistów ( św.Mateusz-anioł, św.Jan-orzeł, św.Marek- lew, św.Łukasz- wół) przypomina o wiernym zachowywaniu i rozważaniu Jezusa. Tym objawia się miłość do Niego.
Słowo jest Duchem – linie oznaczają cztery Ewangelie spisane przez Apostołów, natomiast piąta jest otwartą księgą, w której Bóg pisze razem z Tobą. Biblia i Eucharystia są Ołtarzem Boga- źródłem Życia. Kto jest spragniony niech przyjdzie i pije a potoki wody żywej niech wypłyną z was (Ap,16-17)

Ikony Wspólnoty Magnificat
Ikony Wspólnoty Magnificat

Św. Jan Ewangelista

+ KOMENTARZ DO IKONY:

Ikona Świętego Jana Apostoła została napisana dla wspólnoty Magnificat w roku 2010. Jest ona darem dla wszystkich osób, które w pewnym etapie swojego życia, prowadzeni przez Ducha Świętego, wstępują dowspólnoty, by wpatrzeni w Maryję nauczyć się wielbić Boga.

I chociaż jest to ikona wielkiego Apostoła nie on jest głównym bohaterem obrazu. On daje tutaj świadectwo o tych sprawach ( J 21,24a ). Mówi o Jezusie Chrystusie a świadectwo jego jest prawdziwe ( J 21,24b ). Ten uczeń, którego miłował Jezus ( J 21,20 ) przychodzi dzisiaj, by opowiedzieć nam historię swojego życia. Niechaj więc w słowach, które zostały zapisane Duch Święty odnajdzie ciebie na drodze twojego życia, byś i ty uwierzył, bo wszelka łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa ( J 1,17 ). Bóg przychodzi do ciebie.

Kompozycja ikony obejmuje pięć obrazów zamykających sie w figurze Krzyża. Treścią każdego okna jest spotkanie z Jezusem. Pięc obrazów i pięć przestrzeni życia człowieka zwanego Janem. Całość niejako zawieszona jest w złotej sferze symbolizującej Boga. Życie Jana jest życiem w Bogu, od narodzin aż po śmierć, a w Jezusie aż po całą wieczność.

Czytaj więcej

Bł. Edmund Bojanowski

Świętość i cnoty bł.Edmunda Bojanowskiego, duchowego ojca i założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, przedstawiono ukazując jego ciche i pracowite życie, które jak ewangeliczne ziarnko gorczycy rzucone w żyzną glebę, dało i daje nadal owoc stukrotny.

Złota poświata wypełniająca górną i środkową część ikony symbolizuje sferę nadprzyrodzoną, w której święci oglądają Boga twarzą w twarz. Złoto jest symbolem boskości. W pozostałych kwaterach pastelowo-żółte tło wskazuje ukrytą obecność Najwyższego w naszym ziemskim życiu. Świat nadprzyrodzony (złoty) przenika świat naturalny (żółty) rozlewając Łaskę dzięki, której to co śmiertelne dąży ku nieśmiertelności. To: Duch Święty przenika wszystko, nawet głębokości Boga (1 Kor2,10b ).
Czytaj więcej
Ikony Wspólnoty Magnificat
© 2023 Your Company. All Rights Reserved. Designed By DMPK MEDIA